Jdi na obsah Jdi na menu
 


Magistrát ČB
nám. Přemysla Otakara II. 1/1
370 01 České Budějovice 1
Mgr. Juraj Thoma                                                                                           
 
    12. března 2009     
 
 
Věc: odpověď na dopis č.j.KP/66/2009
 
 
Vážený pane primátore,
 
děkuji Vám za odpověď na můj dopis ze dne 24.11.2008. Bohužel z ní vyplývá, že ve městě České Budějovice – metropoli jižních Čech řádně funguje pouze městský útulek pro psy http://www.utulky.estranky.cz/clanky/utulky-cr/#CB. Že se město sice stará o zvířata nalezená, se zdravotním postižením, zvířata a ptáky v nouzi, případně nalezené poraněné jedince, která S VÝJIMKOU PSŮ A KOČEK umisťuje v odborných zařízeních, odkud jsou po vyléčení vypouštěna do přírody, ale nikoliv o ztracené a opuštěné kočky. Zákon na ochranu zvířat u nás funguje již od roku 1992 a platí i pro toulavá zvířata, tedy i pro kočky http://www.kockaapravo.cz/zakony-clanek.php?id=5
Zmiňujete „program kočky“, kterým se zabývá zaměstnanec magistrátu, odborný vet. technik, jehož prioritní činností je uplatňování tzv. „londýnského modelu?“ v 10 lokalitách města, kde jsou volně žijící kočky zakrmovány, odchytávány, zdraví jedinci případně sterilizováni se zajištěním nezbytně nutné péče v současném funkčním zařízení(útulku pro kočky) v oblasti Švábova hrádku. Problémem je, že to nemá s ochranou a péčí o ztracené a opuštěné kočky nic společného.
 
1/ Londýnský model je neznámý pojem, ve skutečnosti se jedná o závaznou Evropskou dohodu o ochraně oblíbených zvířat z 13.9.1987 a Doporučení Ústřední komise pro ochranu zvířat k regulaci populace opuštěných koček z 29.8.2004 http://www.kockaapravo.cz/zakony-clanek.php?id=3
 
2/ Útulek pro kočky ve Švábově hrádku nesplňuje nařízení o zajištění desetidenní karantény a péče o sterilizovaná zvířata před jejich vrácením do původních či náhradních lokalit viz § 42 vet. Zákona http://www.sagit.cz/pages/sbirkatxt.asp?sn=y&hledany=z%E1kon+o+veterin%E1rn%ED+p%E9%E8i&zdroj=sb03286&cd=15&typ=r a Metodický pokyn SVS pro zřizování, provoz a kontrolu útulků http://www.kockaapravo.cz/zakony-clanek.php?id=9
 
3/ Město České Budějovice nezveřejňuje adresu stávajícího útulku pro kočky na internetu či jiným způsobem v místě obvyklým, aby umožnilo lidem, kteří najdou ztracenou či opuštěnou kočku ji předat do péče útulku, který se o ni řádně postará, domestikované bude nabízet k adopci a nedomestikované vrátí po kastraci zpět do původní či náhradní lokality. Tak, jak to funguje ve vyspělých státech EU.
 
            Město ČB dodnes nereflektuje skutečnost, že řádná síť obecních útulků pro ztracená a opuštěná zvířata, tedy i kočky, výrazně sníží počet toulavých zvířat a systematický program kontroly (kastrační program) eticky, efektivně a ekonomicky zamezí nekontrolovatelnému množení stávající populace opuštěných a toulavých zvířat.       
Nezlobte se, ale o trvalé snaze řešení problematiky ztracených a opuštěných koček na území města České Budějovice - metropole jižních Čech jste mě nepřesvědčil.
Obracím se na Vás s prosbou o zřízení řádného útulku pro kočky, případně o podporu občanského sdružení Domov pro kočku a budoucího soukromého útulku. Dále bych Vás chtěla poprosit o kontakt na onoho zaměstnance magistrátu, o kterém píšete. Předem děkuji za pochopení, vstřícnost a odpověď.
 
S přáním pěkného dne za OS Domov pro kočku
 
 
                                                                                              Eva Suchanová
                                                                                     
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář